Omezení dodávky vody - 29. 2., Plzeň-Radobyčice

VODÁRNA PLZEŇ a.s. oznamuje, že dne 29. 2. 2024 od 8:00 do 14:00 hodin dojde
k přerušení dodávky vody v Radobyčicích z důvodu napojení nového vodovodního řadu. 

Bez dodávky vody budou ulice:  Dlážděná 3 – 11, 8 – 20, Břízová celá.

Při manipulaci na vodovodní síti může dojít k poklesu tlaku a k přechodnému zakalení vody.   

Náhradní zásobování pitnou vodou bude zajištěno předzásobením odběratelů a přistavenou cisternou.

Za způsobené potíže se VODÁRNA PLZEŇ a. s. všem odběratelům omlouvá.

 

Bližší informace mohou zákazníci získat na telefonní lince 377 413 444 – centrální dispečink.

 

 

 

V Plzni dne 7. 2. 2024       

Certifikáty:

Podporujeme: