Omezení dodávky vody - 27. 5. 2019 - Třemošná

VODÁRNA PLZEŇ a.s. oznamuje, že dne 27. 5. 2019 od 9:00 do 12:00 hodin dojde k přerušení dodávky pitné vody z důvodu napojení nového vodovodního řadu v obci Třemošná.


Bez dodávky vody bude celá ulice Ke Kamenici.

Po zprovoznění vodovodního řadu může dojít k poklesu tlaku a k přechodnému zakalení vody. Náhradní zásobování pitnou vodou bude zajištěno přistavenou cisternou.

Za způsobené potíže se VODÁRNA PLZEŇ a.s. všem odběratelům omlouvá.

Bližší informace mohou zákazníci získat na telefonní lince 377 413 444 – centrální dispečink.

Certifikáty:

Podporujeme:

Jak se dělá a čistí voda