Omezení dodávky vody - 24. 8. 2021, ul. Na Okraji a Touškovská

VODÁRNA PLZEŇ a.s. oznamuje, že dne 24. 8. 2021 od 8:00 do 14:00 hodin dojde
k přerušení dodávky vody v Plzni z důvodu napojení nového vodovodního řadu.  

 

Bez dodávky vody budou ulice:

Na Okraji  3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 22, 27 a Touškovská 4, 6, 8.

 

 

Při manipulaci na vodovodní síti může dojít k poklesu tlaku a k přechodnému zakalení vody.   

 

Náhradní zásobování pitnou vodou bude zajištěno předzásobením odběratelů a přistavenou cisternou.

Za způsobené potíže se VODÁRNA PLZEŇ a. s. všem odběratelům omlouvá.

 

Bližší informace mohou zákazníci získat na telefonní lince 377 413 444 – centrální dispečink.

 

 

 

V Plzni dne 23. 7. 2021     

Certifikáty:

Podporujeme:

Aktuální opatření s ohledem na COVID-19

Zjistit