Omezení dodávky vody - 18. 11. 2021, Na Okraji, Touškovská

VODÁRNA PLZEŇ a.s. oznamuje, že dne 18. 11. 2021 od 8:00 do 14:00 hodin dojde
k přerušení dodávky vody v Plzni z důvodu napojení nového vodovodního řadu v ul. Na Okraji.  

 

Bez dodávky vody budou ulice: Na Okraji 3, 9, 10,11, 12, 13, 14, 20, 22, 27
a Touškovská 4, 6 a 8.

 

Při manipulaci na vodovodní síti může dojít k poklesu tlaku a k přechodnému zakalení vody.   

 

Náhradní zásobování pitnou vodou bude zajištěno předzásobením odběratelů a přistavenou cisternou.

Za způsobené potíže se VODÁRNA PLZEŇ a. s. všem odběratelům omlouvá.

 

Bližší informace mohou zákazníci získat na telefonní lince 377 413 444 – centrální dispečink.

 

Tímto oznámením se ruší termín, který měl zhotovitel nahlášen na 26. 10. 2021

 

Certifikáty:

Podporujeme:

Zákaznické centrum dočasně uzavřeno

Zjistit