Napouštění bazénů

Léto se pozvolna blíží a přestože teploty dosud překračovaly dvacet stupňů spíše příležitostně a nesměle, poslední dni dávají naději, že už by podobné počasí mohlo být víceméně standardem. Takové podmínky snadno zlákají mnohé majitele bazénů k jejich napuštění. I letos bychom rádi včas informovali, jak nejlépe postupovat, aby odběratelé nebyli nepříjemně zaskočeni rezavým zbarvením napuštěné vody u nich i u okolních odběratelů.

Každoroční výskyt zakalení potvrzuje a nastalou situaci vysvětluje provozní ředitel Ing. Jan Kretek : „Ač se snažíme naše odběratele každý rok upozornit na možná rizika spojená s výrazně vyšším odběrem pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu, stále se ještě případy zakalení objevují. Pokud náhle prudce zvýšíme odběr vody, dojde k nárazovým změnám hydraulických poměrů v síti a začnou se uvolňovat usazeniny z vnitřního povrchu vodovodní sítě a tím dojde k zakalení vody. Tento problém se pak netýká pouze vlastního místa odběru, ale často i poměrně širokého okolí.“

Přímé napouštění bazénů vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu se kvůli výše uvedeným skutečnostem nedoporučuje. Pokud byste se nicméně pro tuto variantu rozhodli, je nezbytné se na postupu předem poradit s pracovníky příslušných pracovišť VODÁRNY PLZEŇ a.s. (Plzeň 377 413 413, Nýřany 377 931 315 a Kralovice 373 396 304), příp. kontaktovat centrální dispečink (377 413 444). Získáte tam pokyny, jak postupovat, aby nedošlo k ohrožení kvality pitné vody jak pro vás, tak i související veřejný vodovod.

Další a silně doporučovanou možností je pak objednání dovozu vody cisternou. Při dojednávání termínu je však třeba počítat s tím, že cisterny jsou určené pro řadu činností, z nichž například náhradní zásobování vodou v případě havárií má před ostatními přednost.

Certifikáty:

Podporujeme:

Po dobu nouzového stavu máme omezený provoz zákaznického centra