Informace o vodě v mé lokalitě

Provozované lokality

 

 

Výrov - Hadačka

V dané lokalitě neprovozujeme kanalizaci.

Kvalita vody

Hodnoty Limity Vyhl. 252/2004 Sb.
pH 7,3 6,5 - 9,5
zákal 0,43 FNU 5,0 FNU
chem.spotřeba kyslíku <0,6 mg/l 3,0 mg/l
amonné ionty <0,05 mg/l 0,5 mg/l
dusitany <0,01 mg/l 0,5 mg/l
dusičnany 7,09 mg/l 50 mg/l
tvrdost 0,72 mmol/l 2 - 3,5 mmol/l
draslík 6,55 mg/l  -
hořčík 5,73 mg/l 20 - 30 mg/l
mangan 0,003 mg/l 0,050 mg/l
vápník 22,0 mg/l 40 - 80 mg/l
železo 0,04 mg/l 0,2 mg/l
Escherichia Coli 0 (KTJ/100 ml)
koliformní bakterie 0 0 (KTJ/100 ml)
kultivované mikroorg. při 22°C 25 200 (KTJ/ml)
kultivované mikroorg. při 36°C 11 50 (KTJ/ml)

Aktuální vodné, stočné za m3

Vodné 84,78 Kč (s DPH) 77,07 Kč (bez DPH)
Stočné - -
Celkem 84,78 Kč (s DPH) 77,07 Kč (bez DPH)

Kontakty

Zákaznické centrum: +420 377 413 222 zc@vodarna.cz
Poruchy a havárie: +420 377 413 444 cd@vodarna.cz
Existence sítí a technické vyjadřování

tel.: 377 413 164

Dodávky vody – Kralovice

tel.: 373 396 304
tel.: 373 396 305

 

Certifikáty:

Podporujeme: