Informace o vodě v mé lokalitě

Provozované lokality

 

 

Úherce

Kvalita vody

Hodnoty Limity Vyhl. 252/2004 Sb.
pH 8,2 6,5 - 9,5
zákal 0,48 5,0 FNU
chem.spotřeba kyslíku Mn 0,66 3,0 mg/l
amonné ionty <0,05 0,5 mg/l
dusitany <0,01 0,5 mg/l
dusičnany 9,7 mg/l 50 mg/l
tvrdost 1,39 mmol/l 2 - 3,5 mmol/l
draslík 3,1 mg/l  -
hořčík 7,06 mg/l 20 - 30 mg/l
mangan 0,003 mg/l 0,050 mg/l
vápník 44,1 mg/l 40 - 80 mg/l
železo 0,09 mg/l 0,2 mg/l
Escherichia Coli 0 (KTJ/100 ml)
koliformní bakterie 0 0 (KTJ/100 ml)
kultivované mikroorg. při 22°C 15 200 (KTJ/ml)
kultivované mikroorg. při 36°C 5 40 (KTJ/ml)

Další ukazatele kvality pitné vody

Kvalita vyčištěné odpadní vody

Aktuální vodné, stočné za m3

Vodné 84,78 Kč (s DPH) 77,07 Kč (bez DPH)
Stočné 58,74 Kč (s DPH) 53,40 Kč (bez DPH)
Celkem 143,52 Kč (s DPH) 130,47 Kč (bez DPH)

Kontakty

Zákaznické centrum: +420 377 413 222 zc@vodarna.cz
Poruchy a havárie: +420 377 413 444 cd@vodarna.cz
Existence sítí a technické vyjadřování

tel.: 377 413 342

Dodávky vody – Nýřany

tel.: 377 931 315

Provoz ČOV Plzeň – okolí

tel.: 377 413 643

Kanalizace Plzeň – město

tel.: 377 413 612

Ke stažení

  • Kanalizační řád Obec Úherce a průmyslové zóny (pdf, 2,57 MB)

 

Certifikáty:

Podporujeme: