Informace o vodě v mé lokalitě

Provozované lokality

 

 

Stod

Kvalita vody

Hodnoty Limity Vyhl. 252/2004 Sb.
pH 7,8 6,5 - 9,5
zákal 0,38 FNU 5,0 FNU
chem.spotřeba kyslíku 0,6 mg/l 3,0 mg/l
amonné ionty <0,05 mg/l 0,5 mg/l
dusitany <0,01 mg/l 0,5 mg/l
dusičnany 12,0 mg/l 50 mg/l
tvrdost 2,07 mmol/l 2 - 3,5 mmol/l
draslík 3,2 mg/l  -
hořčík 17,5 mg/l 20 - 30 mg/l
mangan 0,006 mg/l 0,050 mg/l
vápník 54,1 mg/l 40 - 80 mg/l
železo 0,11 mg/l 0,2 mg/l
Alachlor ESA 0,93 (1,00) μg/l
pesticidní látky celkem <0,030 (0,50) μg/l
Escherichia Coli 0 (KTJ/100 ml)
koliformní bakterie 0 0 (KTJ/100 ml)
kultivované mikroorg. při 22°C 20 200 (KTJ/ml)
kultivované mikroorg. při 36°C 23 40 (KTJ/ml)

Aktuální vodné, stočné za m3

Vodné 68,02 Kč (s DPH) 61,84 Kč (bez DPH)
Stočné 47,61 Kč (s DPH) 43,28 Kč (bez DPH)
Celkem 115,63 Kč (s DPH) 105,12 Kč (bez DPH)

Kontakty

Zákaznické centrum: +420 377 413 222 zc@vodarna.cz
Poruchy a havárie: +420 377 413 444 cd@vodarna.cz
Existence sítí a technické vyjadřování

tel.: 377 413 342

Dodávky vody – Nýřany

tel.: 377 931 315

Provoz ČOV Plzeň – okolí

tel.: 377 413 643

Kanalizace Plzeň – město

tel.: 377 413 612

Ke stažení

Mírnější hygienický limit pro vodovod

Platí mírnější hygienický limit pro ukazatele pesticidních látek - Alachlor ESA a pesticidní látky celkem, vydaný Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje.

Více zde

 

Certifikáty:

Podporujeme: