Informace o vodě v mé lokalitě

Provozované lokality

 

 

Starý Plzenec - Sedlec

Kvalita vody

Hodnoty Limity Vyhl. 252/2004 Sb.
pH 7,8 6,5 - 9,5
zákal 0,49 5,0 FNU
chem.spotřeba kyslíku Mn 0,7 3,0 mg/l
amonné ionty <0,05 0,5 mg/l
dusitany <0,01 0,5 mg/l
dusičnany 15,6 mg/l 50 mg/l
tvrdost 1,38 mmol/l 2 - 3,5 mmol/l
draslík 4,05 mg/l  -
hořčík 6,7 mg/l 20 - 30 mg/l
mangan 0,003 mg/l 0,050 mg/l
vápník 44,2 mg/l 40 - 80 mg/l
železo 0,12 mg/l 0,2 mg/l
Escherichia Coli 0 (KTJ/100 ml)
koliformní bakterie 0 0 (KTJ/100 ml)
kultivované mikroorg. při 22°C 5 200 (KTJ/ml)
kultivované mikroorg. při 36°C 10 40 (KTJ/ml)

Další ukazatele kvality pitné vody

Aktuální vodné, stočné za m3

Vodné 62,71 Kč (s DPH) 57,01 Kč (bez DPH)
Stočné 62,66 Kč (s DPH) 56,96 Kč (bez DPH)
Celkem 125,37 Kč (s DPH) 113,97 Kč (bez DPH)

Kontakty

Zákaznické centrum: +420 377 413 222 zc@vodarna.cz
Poruchy a havárie: +420 377 413 444 cd@vodarna.cz
Existence sítí a technické vyjadřování

tel.: 377 413 342

Rozvod vody Plzeň – město

tel.: 377 413 448

Provoz ČOV Plzeň – okolí

tel.: 377 413 643

Kanalizace Plzeň – město

tel.: 377 413 612

Kontaktní centrum ve Starém Plzenci

Každou středu od 13:00 do 17:00 na adrese Starý Plzenec, Masarykovo náměstí 57, 1. patro
tel.: 601 121 800

V rámci usnadnění vzájemné komunikace si zde můžete vyřídit veškeré nepeněžní záležitosti spojené s Vaším stávajícím odběrným místem. Pokud jde o přijímání plateb a vyřízení nových přípojek, obracejte se prosím i nadále na Zákaznické centrum v sídle společnosti v Plzni, Malostranská 2.

 

Certifikáty:

Podporujeme: