Informace o vodě v mé lokalitě

Provozované lokality

 

 

Olešovice

Kvalita vody

Hodnoty Limity Vyhl. 252/2004 Sb.
pH 7,3 6,5 - 9,5
zákal 0,49 FNU 5,0 FNU
chem.spotřeba kyslíku 0,6 mg/l 3,0 mg/l
amonné ionty <0,05 mg/l 0,5 mg/l
dusitany <0,02 mg/l 0,5 mg/l
dusičnany 41,7 mg/l 50 mg/l
tvrdost 1,11 mmol/l 2 - 3,5 mmol/l
draslík 4,7 mg/l  -
hořčík 8,17 mg/l 20 - 30 mg/l
mangan 0,004 mg/l 0,050 mg/l
vápník 30,9 mg/l 40 - 80 mg/l
železo 0,05 mg/l 0,2 mg/l
Escherichia Coli 0 (KTJ/100 ml)
koliformní bakterie 0 0 (KTJ/100 ml)
kultivované mikroorg. při 22°C 0 200 (KTJ/ml)
kultivované mikroorg. při 36°C 1 50 (KTJ/ml)

Aktuální vodné, stočné za m3

Vodné 84,78 Kč (s DPH) 77,07 Kč (bez DPH)
Stočné 70,09 Kč (s DPH) 63,72 Kč (bez DPH)
Celkem 154,87 Kč (s DPH) 140,79 Kč (bez DPH)

Kontakty

Zákaznické centrum: +420 377 413 222 zc@vodarna.cz
Poruchy a havárie: +420 377 413 444 cd@vodarna.cz
Existence sítí a technické vyjadřování

tel.: 377 413 342

Dodávky vody – Nýřany

tel.: 377 931 315

Provoz ČOV Plzeň – okolí

tel.: 377 413 643

Kanalizace Plzeň – město

tel.: 377 413 612

 

Certifikáty:

Podporujeme: