Informace o vodě v mé lokalitě

Provozované lokality

 

 

Česká Bříza

V dané lokalitě neprovozujeme kanalizaci.

Kvalita vody

Hodnoty Limity Vyhl. 252/2004 Sb.
pH 8,3 6,5 - 9,5
zákal 0,48 5,0 FNU
chem.spotřeba kyslíku Mn 0,66 3,0 mg/l
amonné ionty <0,05 0,5 mg/l
dusitany <0,01 0,5 mg/l
dusičnany 11,9 mg/l 50 mg/l
tvrdost 1,75 mmol/l 2 - 3,5 mmol/l
draslík 3,8 mg/l  -
hořčík 6,35 mg/l 20 - 30 mg/l
mangan 0,003 mg/l 0,050 mg/l
vápník 59,7 mg/l 40 - 80 mg/l
železo 0,08 mg/l 0,2 mg/l
Escherichia Coli 0 (KTJ/100 ml)
koliformní bakterie 0 0 (KTJ/100 ml)
kultivované mikroorg. při 22°C 15 200 (KTJ/ml)
kultivované mikroorg. při 36°C 2 40 (KTJ/ml)

Další ukazatele kvality pitné vody

Kvalita vyčištěné odpadní vody

Aktuální vodné, stočné za m3

Vodné 84,78 Kč (s DPH) 77,07 Kč (bez DPH)
Stočné - -
Celkem 84,78 Kč (s DPH) 77,07 Kč (bez DPH)

Kontakty

Zákaznické centrum: +420 377 413 222 zc@vodarna.cz
Poruchy a havárie: +420 377 413 444 cd@vodarna.cz
Existence sítí a technické vyjadřování

tel.: 377 413 164

Rozvod vody Plzeň-město

tel.: 377 413 448

 

Certifikáty:

Podporujeme: