Informace o vodě v mé lokalitě

Provozované lokality

 

 

Babina

V dané lokalitě neprovozujeme kanalizaci.

Kvalita vody

Hodnoty Limity Vyhl. 252/2004 Sb.
pH 7,1 6,5 - 9,5
zákal 0,51 FNU 5,0 FNU
chem.spotřeba kyslíku <0,6 mg/l 3,0 mg/l
amonné ionty <0,05 mg/l 0,5 mg/l
dusitany <0,01 mg/l 0,5 mg/l
dusičnany 44,3 mg/l 50 mg/l
tvrdost 1,93 mmol/l 2 - 3,5 mmol/l
draslík <2 mg/l  -
hořčík 13,0 mg/l 20 - 30 mg/l
mangan 0,007 mg/l 0,050 mg/l
vápník 55,8 mg/l 40 - 80 mg/l
železo 0,12 mg/l 0,2 mg/l
Hexazinon-vzorek z 25. 9. 2023 0,045 μg/l 0,10 μg/l
Alachlor ESA-vzorek z 25. 9. 2023 0,317 μg/l 1,00 μg/l
Escherichia Coli 0 (KTJ/100 ml)
koliformní bakterie 0 0 (KTJ/100 ml)
kultivované mikroorg. při 22°C 3 200 (KTJ/ml)
kultivované mikroorg. při 36°C 4 45 (KTJ/ml)

Hodnoty pro horní tlakové pásmo - průměrné hodnoty za rok 2022

Hodnoty Limity Vyhl. 252/2004 Sb.
pH 6,8 6,5 - 9,5
zákal 0,36 FNU 5,0 FNU
chem.spotřeba kyslíku <0,6 mg/l 3,0 mg/l
amonné ionty <0,05 mg/l 0,5 mg/l
dusitany <0,01 mg/l 0,5 mg/l
dusičnany 59,1 mg/l (50) mg/l
tvrdost 1,57 mmol/l 2 - 3,5 mmol/l
draslík <2 mg/l  -
hořčík 9,62 mg/l 20 - 30 mg/l
mangan 0,001 mg/l 0,050 mg/l
vápník 46,9 mg/l 40 - 80 mg/l
železo <0,01 mg/l 0,2 mg/l
Escherichia Coli 0 (KTJ/100 ml)
koliformní bakterie 0 0 (KTJ/100 ml)
kultivované mikroorg. při 22°C 56 200 (KTJ/ml)
kultivované mikroorg. při 36°C 14 50 (KTJ/ml)

Aktuální vodné, stočné za m3

Vodné 84,78 Kč (s DPH) 77,07 Kč (bez DPH)
Stočné - -
Celkem 84,78 Kč (s DPH) 77,07 Kč (bez DPH)

Kontakty

Zákaznické centrum: +420 377 413 222 zc@vodarna.cz
Poruchy a havárie: +420 377 413 444 cd@vodarna.cz
Existence sítí a technické vyjadřování

tel.: 377 413 164

Dodávky vody – Kralovice

tel.: 373 396 304
tel.: 373 396 305

Ke stažení

Mírnější hygienický limit pro vodovod

Platí mírnější hygienický limit pro dusičnany v horním tlakovém pásmu obce.

Více zde

K aktuálnímu zásobování a kvalitě vody v obci i v horním tlakovém pásmu

 

Certifikáty:

Podporujeme: