Kontroly hydrantů

Mít k dispozici dostatek vody v případě požáru je velice důležité, proto na to pamatuje nejeden zákon. VODÁRNĚ PLZEŇ jako poskytovateli vodohospodářských služeb je nejbližší Zákon o vodovodech a kanalizacích (č. 274/2001 Sb.), ze kterého vyplývá provozovateli a majiteli vodovodní sítě povinnost umožnit bezplatný odběr vody pro účel hašení požáru.

Město Plzeň disponuje funkční veřejnou vodovodní sítí, která však nebyla projektována ani kolaudována jako síť požární. V praxi to znamená, že z ní lze odebírat vodu pro likvidaci požáru, ale nejedná se o síť přímo určenou k hašení. Tento plzeňský rozvodný systém zahrnuje zhruba 3000 kusů hydrantů. Aby byla v případě potřeby (tedy v případě požáru) okamžitě k dispozici voda bez nutnosti zavážky, je potřeba pravidelně kontrolovat funkčnost hydrantů i tlak vody a vydatnost jednotlivých odběrných míst.

Kontrola hydrantů probíhá v souladu s normou ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb a může být vzhledem k nárazovým manipulacím doprovázena přechodným zakalením vody v dotčené lokalitě. O periodicky prováděných testech v jednotlivých částech města naše odběratele vždy dopředu informujeme prostřednictvím oznámení na webových stránkách společnosti, příp. i prostřednictvím médií. Po ukončení veškerých potřebných zkoušek nezapomínáme ani na údržbu vodovodní sítě. I přes hromadné odkalení se však může v koncových částech sítě jisté zakalení vyskytnout. Pokud podobná situace nastane, pracovníci centrálního dispečinku přijímají žádosti o proplach potrubí na telefonní lince 377 413 444.

Certifikáty:

Podporujeme:

Po dobu nouzového stavu máme omezený provoz zákaznického centra