Havárie na vodovodním řadu - Výrov, Hadačka 5.11.2021

V pátek 5. 11. 2021 došlo k havárii na vodovodním řadu DN 100 v obci Hadačka. Z důvodu opravy bude od 5. 11. 2021 9:00 přerušena dodávka pitné vody pro celé obce Výrov a Hadačka. Obnovení dodávky se předpokládá 5. 11. 2021 kolem 14:00 hod. Náhradní zásobování bude zajištěno cisternou.

Po opětovném obnovení dodávky vody může dojít k jejímu přechodnému zakalení.

Za způsobené potíže se VODÁRNA PLZEŇ a.s. všem odběratelům omlouvá.  

Bližší informace mohou zákazníci získat na telefonní lince 377 413 444 – centrální dispečink.

Plzeň, 5. 11. 2021

Certifikáty:

Podporujeme: