Havárie na vodovodním řadu - Všeruby 8. 12. 2019

V neděli 8. 12. 2019 došlo k havárii na vodovodním řadu DN 100 v oblasti Všeruby. Z důvodu havárie bude přerušena dodávka pitné vody 8. 12. 2019 od 14:35 hod. v celé obci Všeruby. Obnovení dodávky se předpokládá 8. 12. 2019 do 19:00 hod.

Po opětovném obnovení dodávky vody může dojít k jejímu přechodnému zakalení.

Za způsobené potíže se VODÁRNA PLZEŇ a.s. všem odběratelům omlouvá.  

Bližší informace mohou zákazníci získat na telefonní lince 377 413 444 – centrální dispečink.

Plzeň, 8. 12. 2019

Certifikáty:

Podporujeme:

Jak se dělá a čistí voda