Havárie na vodovodním řadu - Vejprnice, Tylova 22. 2. 2021

V pondělí  22.2.2021 došlo k poruše na zařízení vodovodu pro veřejnou potřebu a v době od 22.2.2021 9:00 hod. do 22.2.2021 14:00 hod. bude omezena dodávka pitné vody v oblasti Vejprnice, Tylova, Podmostní, Luční, Nad Dráhou, , Na Výhledy, Na Vrchu, K Draganci, Kaštanová, Línská, B. Němcové, Polit. vězňů, Polní, Sokolská, Tyršova, Studentská, Kozinova, 8. května, Ke Hlíně, Smetanova, Lesní, Na svahu, K myslivně, Na mýtině, Smrková a Jedlová.

Příčina omezení - havárie vodovodu: porucha na potrubí DN 150

 

Předpokládaná doba odstranění havárie je 22.2.2021.

Náhradní zásobování je zajištěno cisternou.

Certifikáty:

Podporujeme:

Aktuální opatření s ohledem na COVID-19

Zjistit