Havárie na vodovodním řadu - Tlučná 7. 1. 2019

V pondělí 7.1.2019  došlo k havárii na potrubí v obci Tlučná. Z důvodu havárie je přerušena dodávka pitné vody v celé obci Tlučná. Obnovení dodávky se předpokládá 7.1.2019 kolem 16:00 hod.

Po opětovném obnovení dodávky vody může dojít k jejímu přechodnému zakalení.

Za způsobené potíže se VODÁRNA PLZEŇ a.s. všem odběratelům omlouvá.  

Bližší informace mohou zákazníci získat na telefonní lince 377 413 444 – centrální dispečink.

Plzeň, 7. 1. 2019

Certifikáty:

Podporujeme:

Aktuální opatření s ohledem na COVID-19

Zjistit