Havárie na vodovodním řadu - Tlučná 21. 12. 2019

V sobotu 21. 12. 2019 došlo k havárii na vodovodním řadu DN 200 v Línské ulici v Tlučné. Z důvodu havárie bude přerušena dodávka pitné vody 21. 12. 2019 od 9:00 hod. v celé obci Tlučná. Obnovení dodávky pitné vody se předpokládá 21. 12. 2019 do 15:00 hod.

Po opětovném obnovení dodávky vody může dojít k jejímu přechodnému zakalení.

Za způsobené potíže se VODÁRNA PLZEŇ a.s. všem odběratelům omlouvá.  

Bližší informace mohou zákazníci získat na telefonní lince 377 413 444 – centrální dispečink.

Plzeň, 21. 12. 2019

Certifikáty:

Podporujeme:

Jak se dělá a čistí voda