Havárie na vodovodním řadu - Plzeň - Jižní Předměstí 10. 10. 2019

Ve čtvrtek 10. 10. 2019 došlo k havárii na vodovodním řadu DN 550 v oblasti Plzeň - Jižní Předměstí. Z důvodu havárie bude přerušena dodávka pitné vody 10. 10. 2019 od 11:40 hod. v ulicích Schwarzova, Hruškova, Družstevní, Mírová, Čermákova, Žižkova, Mánesova. Obnovení dodávky se předpokládá 10. 10. 2019 do 15:00 hod.

Po opětovném obnovení dodávky vody může dojít k jejímu přechodnému zakalení.

Za způsobené potíže se VODÁRNA PLZEŇ a.s. všem odběratelům omlouvá.  

Bližší informace mohou zákazníci získat na telefonní lince 377 413 444 – centrální dispečink.

Plzeň, 10. 10. 2019

Certifikáty:

Podporujeme:

Jak se dělá a čistí voda