Havárie na vodovodním řadu - Nýřany, A. Uxy 23.1.2022

V neděli 23. 1. 2022 došlo k havárii na vodovodním řadu DN 150 v obci Nýřany, v ul. Antonína Uxy. Z důvodu poruchy může dojít k poklesu tlaku v celé oblasti Nýřany.

Oprava havárie proběhne 24. 1. 2022.

Za způsobené potíže se VODÁRNA PLZEŇ a.s. všem odběratelům omlouvá.  

Bližší informace mohou zákazníci získat na telefonní lince 377 413 444 – centrální dispečink.

Plzeň, 23. 1. 2022

Certifikáty:

Podporujeme: