Havárie na vodovodní přípojce - Kočín 3. 9. 2019

Ve čtvrtek 3. 9. 2019 došlo k havárii na vodovodní přípojce v obci Kočín. Z důvodu havárie bude přerušena dodávka pitné vody 3. 9 2019 od 9:00 hod. v celé obci Kočín. Obnovení dodávky se předpokládá 3. 9. 2019 do 14:00 hod.

Po opětovném obnovení dodávky vody může dojít k jejímu přechodnému zakalení.

Za způsobené potíže se VODÁRNA PLZEŇ a.s. všem odběratelům omlouvá.  

Bližší informace mohou zákazníci získat na telefonní lince 377 413 444 – centrální dispečink.

Plzeň, 3. 9. 2019

Certifikáty:

Podporujeme:

Po dobu nouzového stavu máme omezený provoz zákaznického centra