Havárie na vodovodním řadu - Kočín 11. 9. 2019

Ve středu 11. 9. 2019 došlo k havárii na vodovodním řadu v obci Kočín. Z důvodu havárie bude přerušena dodávka pitné vody 11. 9.  2019 od 8:00 hod. v celé obci Kočín. Obnovení dodávky se předpokládá 11. 9. 2019 do 14:00 hod.

Po opětovném obnovení dodávky vody může dojít k jejímu přechodnému zakalení.

Za způsobené potíže se VODÁRNA PLZEŇ a.s. všem odběratelům omlouvá.  

Bližší informace mohou zákazníci získat na telefonní lince 377 413 444 – centrální dispečink.

Plzeň, 11. 9. 2019

Certifikáty:

Podporujeme:

Jak se dělá a čistí voda