Havárie na vodovodním řadu - Břízsko 17. 9. 2019

V úterý 17. 9. 2019 došlo k havárii na vodovodním řadu v obci Břízsko. Z důvodu havárie bude přerušena dodávka pitné vody 17. 9. 2019 od 9:00 hod. v celé obci Břízsko. Obnovení dodávky se předpokládá 17. 9. 2019 do 16:00 hod.

Po opětovném obnovení dodávky vody může dojít k jejímu přechodnému zakalení.

Za způsobené potíže se VODÁRNA PLZEŇ a.s. všem odběratelům omlouvá.  

Bližší informace mohou zákazníci získat na telefonní lince 377 413 444 – centrální dispečink.

Plzeň, 17. 9. 2019

Certifikáty:

Podporujeme:

Jak se dělá a čistí voda