Havárie na vodovodním řadu - Bílov 3. 7. 2020

V Pátek 3. 7. 2020 došlo k porušení vodovodního potrubí DN 100 v obci Bílov. Z důvodu opravy, bude od 14:20 hod. přerušena dodávka pitné vody v celé obci. Obnovení dodávky se předpokládá 3. 7. 2020 kolem 18:00 hod. 

Po opětovném obnovení dodávky vody může dojít k jejímu přechodnému zakalení.

Za způsobené potíže se VODÁRNA PLZEŇ a.s. všem odběratelům omlouvá.  

Bližší informace mohou zákazníci získat na telefonní lince 377 413 444 – centrální dispečink.

Plzeň, 3. 7. 2020

Certifikáty:

Podporujeme:

Jak se dělá a čistí voda