Havárie na vodovodním řadu - Babina 8. 6. 2020

V pondělí 8. 6. 2020 došlo k havárii na vodovodním potrubí DN 100 v obci Babina. Z důvodu opravy, bude od 11:00 hod. přerušena dodávka pitné vody v celé obci. Obnovení dodávky se předpokládá 8. 6. 2020 kolem 15:00 hod. 

Po opětovném obnovení dodávky vody může dojít k jejímu přechodnému zakalení.

Za způsobené potíže se VODÁRNA PLZEŇ a.s. všem odběratelům omlouvá.  

Bližší informace mohou zákazníci získat na telefonní lince 377 413 444 – centrální dispečink.

Plzeň, 8. 6. 2020

Certifikáty:

Podporujeme:

Jak se dělá a čistí voda