Havárie na vodovodním řadu - Babina 26. 5. 2020

Ve úterý 26.5.2020  došlo k  havárii na vodovodním potrubí DN 100 v obci Babina. Z důvodu opravy  bude přerušena od 8:00 hod. dodávka pitné vody v celé obci. Obnovení dodávky se předpokládá 26.5.2020 kolem 14:00 hod. 

Po opětovném obnovení dodávky vody může dojít k jejímu přechodnému zakalení.

Za způsobené potíže se VODÁRNA PLZEŇ a.s. všem odběratelům omlouvá.  

Bližší informace mohou zákazníci získat na telefonní lince 377 413 444 – centrální dispečink.

Plzeň, 26. 5. 2020

Certifikáty:

Podporujeme:

Jak se dělá a čistí voda