Havárie na vodojemu - Ondřejov 15.1.2019

V úterý 15.1.2019  došlo k zakalení vodojemu v obci Ondřejov. Z důvodu čištění vodojemu je přerušena dodávka pitné vody v celé obci Ondřejov. Obnovení dodávky se předpokládá 15.1.2019 kolem 15:00 hod.

Po opětovném obnovení dodávky vody může dojít k jejímu přechodnému zakalení.

Za způsobené potíže se VODÁRNA PLZEŇ a.s. všem odběratelům omlouvá.  

Bližší informace mohou zákazníci získat na telefonní lince 377 413 444 – centrální dispečink.

Plzeň, 8. 1. 2019

Certifikáty:

Podporujeme:

Jak se dělá a čistí voda