Havárie na přivaděči - Tlucná 13.12.2019

V Pátek 13.12.2019 došlo k  havárii na vodovodním přivaděči v obci Tlucná. Z důvodu opravy  bude od 8:00 přerušena dodávka pitné vody v celé obci Tlucná. Obnovení dodávky se předpokládá 13.12.2019 kolem 14:00 hod.

Po opětovném obnovení dodávky vody může dojít k jejímu přechodnému zakalení.

Za způsobené potíže se VODÁRNA PLZEŇ a.s. všem odběratelům omlouvá.  

Bližší informace mohou zákazníci získat na telefonní lince 377 413 444 – centrální dispečink.

Plzeň, 13.12.2019

Certifikáty:

Podporujeme:

Jak se dělá a čistí voda