Havárie na přivaděči - Strážiště 5.4.2019

V Pátek 5.4.2019  došlo k  havárii na vodovodním přivaděči v obci Strážiště. Z důvodu opravy  bude od 9:00 přerušena dodávka pitné vody v celé obci Strážiště. Obnovení dodávky se předpokládá 5.4.2019 kolem 15:00 hod.

Po opětovném obnovení dodávky vody může dojít k jejímu přechodnému zakalení.

Za způsobené potíže se VODÁRNA PLZEŇ a.s. všem odběratelům omlouvá.  

Bližší informace mohou zákazníci získat na telefonní lince 377 413 444 – centrální dispečink.

Plzeň, 5. 4. 2019

Certifikáty:

Podporujeme:

Jak se dělá a čistí voda