Havárie na přivaděči - Strážiště 4.4.2019

Ve čtvrtek 8.1.2019 kolem 9:00 došlo k havárii na vodovodním přivaděči v obci Strážiště. Z důvodu opravy havárie je přerušena dodávka pitné vody v celé obci Strážiště. Obnovení dodávky se předpokládá 4.4.2019 kolem 15:00 hod.

Po opětovném obnovení dodávky vody může dojít k jejímu přechodnému zakalení.

Za způsobené potíže se VODÁRNA PLZEŇ a.s. všem odběratelům omlouvá.  

Bližší informace mohou zákazníci získat na telefonní lince 377 413 444 – centrální dispečink.

Plzeň, 4. 4. 2019

Certifikáty:

Podporujeme:

Jak se dělá a čistí voda