Havárie na přivaděči - Kyšice 2.2.2024

V pátek 2.2.2024 došlo k havárii na přivaděči pro obec Kyšice. Z důvodu havárie bude od 10:00 přerušena dodávka pitné vody pro celou obec . Obnovení dodávky se předpokládá 2.2.2024 kolem 20:00 hod. Náhradní zásobování bude zajištěno cisternou, přistavenou u obecního úřadu.

Po opětovném obnovení dodávky vody může dojít k jejímu přechodnému zakalení.

Za způsobené potíže se VODÁRNA PLZEŇ a.s. všem odběratelům omlouvá.  

Bližší informace mohou zákazníci získat na telefonní lince 377 413 444 – centrální dispečink.

Plzeň, 2.2.2024

Certifikáty:

Podporujeme: