Havárie na přivaděči - Hradecko 30.10.2018

VODÁRNA PLZEŇ a.s. oznamuje: V úterý 30.10.2018 kolem 15:00 hod. došlo k havárii na přivaděči pro obec Hradecko. Z důvodu havárie je přerušena dodávka pitné vody v celé obci Hradecko. Obnovení dodávky se předpokládá 30.10.2018 ve večerních hodinách.

Cisterna s pitnou vodou bude přistavena. Po opětovném obnovení dodávky vody může dojít k jejímu přechodnému zakalení.

Za způsobené potíže se VODÁRNA PLZEŇ a.s. všem odběratelům omlouvá.  

Bližší informace mohou zákazníci získat na telefonní lince 377 413 444 – centrální dispečink.

Plzeň, 30. 10. 2018

Certifikáty:

Podporujeme:

Jak se dělá a čistí voda