Havárie na odtoku z vodojemu - Kyšice 19. 11. 2021

V pátek 19. 11. 2021 došlo k havárii na odtoku z vodojemu Kyšice. Z důvodu opravy bude od 19. 11. 2021 11:20 přerušena dodávka pitné vody pro celou obec Kyšice. Obnovení dodávky se předpokládá 19. 11. 2021 kolem 12:20 hod. 

Po opětovném obnovení dodávky vody může dojít k jejímu přechodnému zakalení.

Za způsobené potíže se VODÁRNA PLZEŇ a.s. všem odběratelům omlouvá.  

Bližší informace mohou zákazníci získat na telefonní lince 377 413 444 – centrální dispečink.

Plzeň, 19. 11. 2021

Certifikáty:

Podporujeme: