Mírnější hygienický limit pro vodovod pro veřejnou potřebu Robčice-Břízsko do roku 2019

V provedeném řízení bylo prokázáno, že zásobování pitnou vodou nelze zajistit jinak a že používáním vody povolené jakosti po stanovenou dobu nepovede k ohrožení lidského zdraví.

Více informací naleznete zde.

Certifikáty:

Podporujeme:

Jak se dělá a čistí voda