Mírnější hygienický limit pro Robčice-Břízsko prodloužen do roku 2022

Výjimka udělená Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje z roku 2016 byla prodloužena až do října 2022. 

Zmírnění limitu pro ukazatel dusičnany a podmínky udělení popisuje aktuální rozhodnutí KHS PK.

Certifikáty:

Podporujeme:

Jak se dělá a čistí voda