Úvod Kontakty Média Tiskové zprávy Stálí zákazníci Laboratoře – informujte se i online

Stálí zákazníci Laboratoře – informujte se i online

22. srpen 2017

Provoz Laboratoře VODÁRNY PLZEŇ nově umožňuje svým stálým zákazníkům nahlédnout i do rozpracovaných analýz...

V průběhu měsíce srpna byla zprovozněna jednoduchá webová aplikace E-LIMS, která zobrazí náhled na výsledky zkoušek vzorků, případně umožní jednoduchý tisk nebo přenos výsledků do tabulek (např. MS Excel). Díky E-LIMS je možné průběžně prohlížet i nedokončené vzorky s rozpracovanými analýzami. Nicméně je třeba mít na paměti, že náhled je pouze informativní.

Stálý zákazník má po nastavení přístupového jména a hesla povolen přístup k výsledkům svých vzorků registrovaným v laboratorním informačním programu Labsys, a to v rámci standardní platby za rozbor (vlastní služba je bezplatná). Jako platný doklad o provedených zkouškách slouží Protokol o zkouškách, který zahrnuje i konečné výsledky, všechny řádné náležitosti a je i nadále zasílán objednateli.

Plzeň, 21. srpna 2017

Mapa výluk a havárií