Úvod Kontakty Média Tiskové zprávy Napouštění bazénů spolehlivě a bez zakalení

Napouštění bazénů spolehlivě a bez zakalení

20. duben 2018

Minulé dny se nesly v duchu výrazných denních teplotních rozdílů. Ač ráno jsme se v některých případech nevyhnuli nutnosti odstranit námrazu z čelních skel vozů, odpolední hodnoty se blížily téměř tropickým. V takových okamžicích mnozí z nás již zatouží po možnosti se osvěžit.

V současné době využívají domácnosti stále více bazénů, ne vždy jsou však jejich majitelé řádně informováni o tom, jak správně postupovat při jejich napouštění z veřejné vodovodní sítě. Následující řádky jsou určeny právě pro tyto odběratele, aby svým chováním neohrozili kvalitu pitné vody ve vodovodu nebo dokonce nejednali v rozporu se zákonem.

Nejjednodušší způsob představuje přímé napouštění bazénů vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. V tomto případě však může dojít vlivem nárazových změn hydraulických poměrů v potrubí k uvolnění usazenin na jeho stěnách a následnému nepříjemnému zakalení vody, a to nejen přímo v místě odběru, ale někdy i v poměrně širokém okolí. Z tohoto důvodu je v těchto případech nutno postupovat se zvýšenou opatrností. Pokud se odběratel pro tuto variantu napouštění rozhodne, je nezbytné postup konzultovat s pracovníky příslušných pracovišť VODÁRNY PLZEŇ a.s. (Plzeň 377 413 442, Kralovice 373 396 304 a Nýřany 377 931 315), příp. kontaktovat centrální dispečink (377 413 444). Získáte tam pokyny, jak postupovat, aby nedošlo k ohrožení kvality pitné vody jak pro vás, tak i související veřejný vodovod.

Další a silně doporučovanou možností je objednání dovozu vody cisternou. Pro tyto účely opět doporučujeme využít výše uvedených kontaktů na příslušný provoz. Při dojednávání termínu prosím počítejte s tím, že cisterny jsou určené pro řadu činností, z nichž například náhradní zásobování vodou v případě havárií má před ostatními přednost. Pro představu o ceně této varianty počítejte vždy s náklady na dopravu a práci dle platného ceníku služeb, které je třeba připočítat k platbě za vodu - pouze vodné dle platného ceníku.

Jsme bohužel nuceni upozornit ještě na jedno problematické chování: přímý odběr vody z vodovodních hydrantů. V takových případech se jedná o jednoznačné porušení Zákona o vodovodech a kanalizacích, který jasně vymezuje, že manipulace na vodovodní síti může provádět výhradně její provozovatel. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla je odběr vody jednotkami požární ochrany při záchranných a likvidačních pracích. Prosíme tedy o respektování zákonné ochrany veřejného vodovodu.

Plzeň, 20. dubna 2018                           

Mapa výluk a havárií