Úvod Kontakty Média Tiskové zprávy Napouštění bazénů – nejlépe z cisterny

Napouštění bazénů – nejlépe z cisterny

31. květen 2017

Rádi se ve slunečných dnech osvěžíte na zahradě ve svém bazénu? Pak čtěte dál a dozvíte se, jak nejlépe postupovat při jeho napouštění.

Horké dny na sebe letos nechaly poměrně dlouho čekat, o to jsou však nyní teplejší. Chcete se i Vy svlažit na zahradě v bazénu? Pak zbystřete I přes snahu každoročně upozornit na možná rizika s tímto spojená se stále najdou případy, kdy jsou naši odběratelé nepříjemně zaskočeni rezavým zbarvením napuštěné vody u nich i u okolních odběratelů. Jedná se o nárazovou změnu hydraulických poměrů v síti.

Přímé napouštění bazénů vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu se kvůli výše uvedeným skutečnostem nedoporučuje. Pokud byste se nicméně pro tuto variantu rozhodli, je nezbytné se na postupu předem poradit s pracovníky příslušných pracovišť VODÁRNY PLZEŇ a.s. (Plzeň 377 413 413 a Kralovice 373 396 304), příp. kontaktovat centrální dispečink (377 413 444). Získáte tam pokyny, jak postupovat, aby nedošlo k ohrožení kvality pitné vody jak pro vás, tak i související veřejný vodovod.

Další a silně doporučovanou možností je pak objednání dovozu vody cisternou. Při dojednávání termínu je však třeba počítat s tím, že cisterny jsou určené pro řadu činností, z nichž například náhradní zásobování vodou v případě havárií má před ostatními přednost.

Plzeň, 31. 5. 2017

Mapa výluk a havárií